Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,9 97,7 97,7
(1B) Personal de residències 94,3 85,8 92,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,3 87 94,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95 87,8 93,9
(4) Persones amb gran dependència 91,1 86 86
(5A) Persones de 80 anys o més 91,9 86,1 86,2
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,1 91,7 92,4
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,9 84,9 88,5
(6) Treballadors essencials 92,9 85,8 90,8
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,3 79,8 88
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,3 79,3 86,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 85,4 72,6 84,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 81,6 64,5 80,2
(11A) Persones de 35 a 39 anys 75 67,3 73
(11B) Persones de 30 a 34 anys 68,7 59,4 66,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 71,4 59,4 68,4
(13A) Persones de 16 a 19 anys 81,4 69,7 79,2
(13B) Persones de 12 a 15 anys 72,9 64,9 70,8
Total >=12 anys 84,1 75,2 82,2
Total >=16 anys 84,8 75,8 82,9
Total 74,2 66,4 72,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi