Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,6 97,7 97,7 97,3 97,3
(1B) Personal de residències 96 93,1 95 66,8 71,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96 92,4 95,6 74,3 78,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 96,2 92,6 95,2 63,9 67,9
(4) Persones amb gran dependència 88,2 83,3 83,7 68,3 68,3
(5A) Persones de 80 anys o més 93,1 88,1 88,1 86,1 86,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,9 92,1 92,4 83,2 85,5
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,1 88,8 90,3 77,1 81,4
(6) Treballadors essencials 93,5 89,7 92,4 58,3 61,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,8 86,1 88,8 68,8 74,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,5 84,6 87,7 58,1 63,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 86,2 79,9 85,2 41,7 51,5
(10B) Persones de 40 a 44 anys 83,1 73,9 81,2 30,2 41,8
(11A) Persones de 35 a 39 anys 77,2 70,7 75,3 23,8 26,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 72,9 64 70 18,4 21,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 77,1 66,4 74,4 13,5 17
(13A) Persones de 16 a 19 anys 86,8 76,4 84,9 5,2 6,7
(13B) Persones de 12 a 15 anys 72,6 60,4 67,3 0,2 0,5
(14) Persones de 5 a 11 anys 42 26 29,2 0 0,1
Total >=12 anys 85,9 79,8 84 46,8 51,3
Total >=16 anys 86,7 80,9 84,9 49,5 54,3
Total 79,4 72,8 76,7 41,6 45,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.