Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,9 97,7 97,7
(1B) Personal de residències 95,3 85,4 92,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,4 87,6 94,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,5 88,1 94
(4) Persones amb gran dependència 90,9 86,1 86,1
(5A) Persones de 80 anys o més 91,9 86,4 86,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,3 92 92,5
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,2 85,6 88,5
(6) Treballadors essencials 93,2 86,1 91,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,5 80,8 88,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,6 79,8 86,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 85,8 74,1 84,4
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82,4 67 80,5
(11A) Persones de 35 a 39 anys 76 67,6 73,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 69,9 59,9 66,7
(12) Persones de 20 a 29 anys 72,8 59,9 69
(13A) Persones de 16 a 19 anys 83 70,1 80
(13B) Persones de 12 a 15 anys 74,3 65,1 71,3
Total >=12 anys 84,7 75,9 82,5
Total >=16 anys 85,3 76,5 83,1
Total 74,8 67 72,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi