Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,9 97,8 97,8
(1B) Personal de residències 92,8 85,6 92,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,5 86,4 93,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,8 86,9 93,3
(4) Persones amb gran dependència 91,2 85,3 85,3
(5A) Persones de 80 anys o més 91,7 85,5 85,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,7 90,1 92,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,4 83,4 87,9
(6) Treballadors essencials 92,4 85,2 90,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,9 77,8 87,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 86,3 77,9 85,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 84,3 69,6 82,7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 79,9 58 78,3
(11A) Persones de 35 a 39 anys 72,9 64,6 70
(11B) Persones de 30 a 34 anys 65,9 55,6 62,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 67,4 55,3 63,4
(13A) Persones de 16 a 19 anys 78,6 66,7 75,4
(13B) Persones de 12 a 15 anys 70,1 60,9 66,4
Total >=12 anys 82,6 72,5 80,2
Total >=16 anys 83,3 73,2 81
Total 73 64,1 70,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi