Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,9 97,8 97,8
(1B) Personal de residències 93,4 84,9 92
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,8 86,6 93,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,8 87,2 93,5
(4) Persones amb gran dependència 91,2 85,7 85,7
(5A) Persones de 80 anys o més 91,8 85,5 85,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,9 90,3 92,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,6 83,5 88,1
(6) Treballadors essencials 92,4 85,3 90,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,2 78,3 87,6
(9) Persones de 50 a 59 anys 86,8 78,4 85,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 84,9 70,4 83,7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 80,8 58,8 79,3
(11A) Persones de 35 a 39 anys 74 66 71,6
(11B) Persones de 30 a 34 anys 67,4 57,6 64,4
(12) Persones de 20 a 29 anys 69,1 57 65,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 79,5 67,9 77
(13B) Persones de 12 a 15 anys 71,1 62,8 68,4
Total >=12 anys 83,3 73,4 81,2
Total >=16 anys 84 74 81,9
Total 73,6 64,8 71,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi