Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 86,4 85,3 85,4
(1B) Personal de residències 80,1 74,2 75,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 87,2 77,5 80,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 64,1 13 15,1
(4) Persones amb gran dependència 88,6 86 86,8
(5A) Persones de 80 anys o més 91,2 88,6 88,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 86,3 45,2 45,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 68,8 3,3 3,7
(6) Treballadors essencials 70,5 1,5 2,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 66,8 3,9 5
(9) Persones de 50 a 59 anys 6,9 1,8 1,9
Total >=16 anys 31,1 14,3 14,6
Total 26 12 12,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi