Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99,3 98,5 98,8
(1B) Personal de residències 94,4 86,2 94,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,2 90,9 95,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,8 86,4 92,8
(4) Persones amb gran dependència 91,2 89,7 90,7
(5A) Persones de 80 anys o més 93 92,5 92,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,2 91,8 92,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,4 83,3 89,3
(6) Treballadors essencials 93,7 85,9 92,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,4 78,1 87,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 86,6 79 85,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 82,9 71,1 81,9
(10B) Persones de 40 a 44 anys 79,6 59,8 78,2
(11A) Persones de 35 a 39 anys 73,8 64,3 71,6
(11B) Persones de 30 a 34 anys 67,1 56,1 64,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 69,6 53,6 66
(13A) Persones de 16 a 19 anys 80 64,6 76,8
(13B) Persones de 12 a 15 anys 73,2 63,3 70,4
Total >=12 anys 83,1 73,2 81,5
Total >=16 anys 83,7 73,8 82,1
Total 73,3 64,5 71,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi