Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 87,3 85,6 85,8
(1B) Personal de residències 78,9 74,1 75,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 85,3 74,4 76,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 63,2 11,5 13,3
(4) Persones amb gran dependència 86 73,5 74,4
(5A) Persones de 80 anys o més 85,7 26,3 26,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 21,7 2,9 2,9
(6) Treballadors essencials 64,4 1,3 2,2
(8A) Persones de 60 a 65 anys 42 0,3 0,7
Total >=16 anys 19,2 6,6 6,8
Total 15,9 5,4 5,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis, amb l'excepció de les persones menors de 66 anys que hagin patit la malaltia amb anterioritat; en aquests casos només és necessària una dosi.