Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 99,2 98,5 98,5 96,4 96,6
(1B) Personal de residències 96,1 92,3 96 73,6 78,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,9 94,9 96,8 80 83,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,5 92 94,8 64,8 69,1
(4) Persones amb gran dependència 87,2 85,2 86,3 69,4 70
(5A) Persones de 80 anys o més 93,8 93,4 93,5 88,1 88,2
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,6 93 93,3 85,5 86,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,3 89,1 90,6 75,7 80,9
(6) Treballadors essencials 95 91,2 94,4 59,4 63,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,5 86,5 89 68,8 75,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,9 84,4 87,3 58,4 63,1
(10A) Persones de 45 a 49 anys 85,2 79,2 84,2 42,4 50,7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 81,6 74 80,5 30,7 41,4
(11A) Persones de 35 a 39 anys 76,7 69,9 75 25,3 28,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 73 64,2 70,8 19,6 23,6
(12) Persones de 20 a 29 anys 77,6 65 75,4 13,7 18,6
(13A) Persones de 16 a 19 anys 85,3 73,2 83,7 5 6,8
(13B) Persones de 12 a 15 anys 74,1 61,9 69,6 0,2 0,5
(14) Persones de 5 a 11 anys 44,8 29 33,1 0 0,1
Total >=12 anys 85,7 79,7 84,3 46,5 51
Total >=16 anys 86,4 80,7 85,2 49,2 54
Total 79,3 72,9 77,3 41,4 45,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.