Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99,6 98,7 99
(1B) Personal de residències 95 86,8 94,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,5 92 96,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,4 86,6 93,2
(4) Persones amb gran dependència 91,5 90,1 91,1
(5A) Persones de 80 anys o més 93,3 92,7 92,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,5 92,6 93,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,8 85,6 89,6
(6) Treballadors essencials 94,4 86,4 93
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,1 80,2 88
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,4 79,7 86,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 84 72,8 82,8
(10B) Persones de 40 a 44 anys 81 64,9 79,3
(11A) Persones de 35 a 39 anys 75,9 65,9 73,4
(11B) Persones de 30 a 34 anys 70,2 58,6 67,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 73,4 56,8 70
(13A) Persones de 16 a 19 anys 82,8 67,2 80,1
(13B) Persones de 12 a 15 anys 77 66,1 74
Total >=12 anys 84,7 75,1 82,9
Total >=16 anys 85,1 75,6 83,4
Total 74,6 66,2 73
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi