Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 99 98,4 98,4 96,3 96,6
(1B) Personal de residències 96,1 92,3 96 73,7 78,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,9 95 96,8 80,4 83,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,5 92,1 94,8 65,3 69,7
(4) Persones amb gran dependència 87,4 85,4 86,5 70,2 70,7
(5A) Persones de 80 anys o més 93,7 93,4 93,4 88,2 88,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,5 92,9 93,2 85,6 86,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,2 89,1 90,5 76,1 81,2
(6) Treballadors essencials 95 91,3 94,4 60,4 64,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,4 86,4 88,8 69,1 75,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,7 84,2 87 58,9 63,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 84,9 79 83,9 43,1 51,5
(10B) Persones de 40 a 44 anys 81,3 73,8 80,1 31,4 42,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 76,2 69,6 74,6 26,1 29,6
(11B) Persones de 30 a 34 anys 72,5 64 70,4 20,6 24,7
(12) Persones de 20 a 29 anys 77,2 64,9 75 14,9 20
(13A) Persones de 16 a 19 anys 84,8 73,2 83,3 5,7 7,8
(13B) Persones de 12 a 15 anys 74 62 69,7 0,3 0,7
(14) Persones de 5 a 11 anys 44,5 29,4 33,7 0 0,1
Total >=12 anys 85,5 79,5 84,1 47 51,6
Total >=16 anys 86,1 80,6 84,9 49,7 54,6
Total 79 72,7 77 41,7 45,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.