Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99,2 98,5 98,7
(1B) Personal de residències 94,4 86,1 94
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,1 90,7 95,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,6 86,2 92,6
(4) Persones amb gran dependència 91 89,5 90,3
(5A) Persones de 80 anys o més 92,9 92,3 92,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93 91,6 92,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,2 83,1 89
(6) Treballadors essencials 93,6 85,7 92,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 88 77,7 87
(9) Persones de 50 a 59 anys 86,1 78,4 85,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 82,1 70,4 81
(10B) Persones de 40 a 44 anys 78,5 58,8 77
(11A) Persones de 35 a 39 anys 72,6 63 70,2
(11B) Persones de 30 a 34 anys 65,7 54,4 62,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 67,8 52,3 64,1
(13A) Persones de 16 a 19 anys 78,6 63,7 75,3
(13B) Persones de 12 a 15 anys 72,2 61,6 68,4
Total >=12 anys 82,3 72,4 80,5
Total >=16 anys 82,9 73 81,2
Total 72,7 63,9 71
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi