Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99,2 98,5 98,7
(1B) Personal de residències 94,4 86,1 94,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,1 90,8 95,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,7 86,2 92,6
(4) Persones amb gran dependència 91,1 89,7 90,6
(5A) Persones de 80 anys o més 93 92,4 92,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,1 91,7 92,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,4 83,3 89,3
(6) Treballadors essencials 93,6 85,8 92,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,4 78 87,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 86,5 78,9 85,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 82,8 71 81,8
(10B) Persones de 40 a 44 anys 79,4 59,5 78
(11A) Persones de 35 a 39 anys 73,6 64 71,2
(11B) Persones de 30 a 34 anys 66,9 55,6 63,5
(12) Persones de 20 a 29 anys 68,9 53,1 65,3
(13A) Persones de 16 a 19 anys 79,4 64,2 76,1
(13B) Persones de 12 a 15 anys 72,7 62,6 69,5
Total >=12 anys 83 73 81,2
Total >=16 anys 83,5 73,6 81,9
Total 73,2 64,4 71,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi