Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99 98,3 98,5
(1B) Personal de residències 94,1 85,7 94
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,6 90,3 94,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,2 85,7 91,7
(4) Persones amb gran dependència 90,5 88,6 89,4
(5A) Persones de 80 anys o més 92,8 92,2 92,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,8 91,4 92,4
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,9 82,6 88,5
(6) Treballadors essencials 93,3 84,8 91
(8) Persones de 60 a 65 anys 87,8 77,3 86,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 85,6 78 84,6
(10A) Persones de 45 a 49 anys 81,3 69,7 80,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 77,6 57,6 75,5
(11A) Persones de 35 a 39 anys 70,9 60,6 67,1
(11B) Persones de 30 a 34 anys 62,5 51,4 58,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 64 48,9 58,7
(13A) Persones de 16 a 19 anys 75 59,5 68,9
(13B) Persones de 12 a 15 anys 68,6 52,4 57,8
Total >=12 anys 81 70,7 78,2
Total >=16 anys 81,7 71,7 79,4
Total 71,6 62,4 69,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi