Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 96,3 94,9 95
(1B) Personal de residències 85,1 80,1 81,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 86,5 77,9 80,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 64,9 8,9 12,1
(4) Persones amb gran dependència 89,4 86,1 86,3
(5A) Persones de 80 anys o més 92,9 90,3 90,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 86,7 41,1 41,4
(5C) Persones de 66 a 69 anys 72,9 3,1 3,7
(6) Treballadors essencials 71,4 1,9 3,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 71 4,1 6,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 5,9 2 2,2
Total >=16 anys 33,2 15,4 15,9
Total 28,1 13 13,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi