Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 87,5 82,2 83,3
(1B) Personal de residències 82,4 76,5 78,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 89,6 82,9 86
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 59,4 8,6 12,1
(4) Persones amb gran dependència 83,2 76,9 77,1
(5A) Persones de 80 anys o més 90,7 86,2 86,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 86,4 39,6 48,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 75,6 4,2 8,5
(6) Treballadors essencials 64,8 1,3 3,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 72,3 4,6 8,6
(9) Persones de 50 a 59 anys 23,6 2,5 3,6
Total >=16 anys 31,5 13,5 15
Total 27,5 11,7 13,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi