Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,3 97,6 97,8 91,2 92
(1B) Personal de residències 96,4 93 95,8 73,2 77,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97,3 95,4 97,1 80,1 83,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 96,4 93,1 95,6 64 70,4
(4) Persones amb gran dependència 91,7 89,5 90,6 72,4 73,5
(5A) Persones de 80 anys o més 94,6 94,4 94,5 88,6 89
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,7 92,9 93,4 82,4 86,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92 90,1 91,3 78,4 83,6
(6) Treballadors essencials 94,9 90,5 94,2 58,8 64,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,2 88,8 90,9 72,6 80,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,2 85,9 88,7 60,1 66,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 86,2 80,8 85,5 46 56,3
(10B) Persones de 40 a 44 anys 83,2 76,5 82,3 36,2 48,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 79,8 73,3 78,7 32,9 39
(11B) Persones de 30 a 34 anys 77,5 69,6 76,4 28,1 36,4
(12) Persones de 20 a 29 anys 79,3 68,4 77,8 19,8 28,8
(13A) Persones de 16 a 19 anys 88,3 74,7 87,3 6,9 11,6
(13B) Persones de 12 a 15 anys 79,2 64 75,5 0,2 1
(14) Persones de 5 a 11 anys 49 32,4 38,8 0 0,1
Total >=12 anys 87,6 82 86,5 51,5 58
Total >=16 anys 87,9 82,7 86,9 53,3 60,1
Total 82,8 76,8 81,3 47,2 53,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.