Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 96,4 95,1 95,1
(1B) Personal de residències 86,1 79,8 81
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 84 78,1 80,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 64 12,3 15,3
(4) Persones amb gran dependència 88,6 83,4 83,8
(5A) Persones de 80 anys o més 92,6 89,7 89,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 86,5 40,1 52
(5C) Persones de 66 a 69 anys 67,5 2,4 3
(6) Treballadors essencials 73,8 1,8 3,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 67,1 3,2 5,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 4,3 1,7 1,9
Total >=16 anys 32,3 15,1 16,7
Total 27,4 12,8 14,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi