Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,8 98,2 98,2 95 95,6
(1B) Personal de residències 95,7 93,4 95,4 75,9 78,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97,3 95,9 97,3 79,7 82,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,3 91,5 93,9 59,7 63,2
(4) Persones amb gran dependència 88,9 85,9 86,9 69,6 70,8
(5A) Persones de 80 anys o més 93,5 93,1 93,2 87,1 87,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,3 92,4 92,9 81,3 86,4
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,3 89,4 90,5 77,9 82
(6) Treballadors essencials 94 90,1 93,4 56,5 59,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,2 87,7 89,8 70,5 76,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,3 84,1 87,9 56,4 62,1
(10A) Persones de 45 a 49 anys 85,8 78,8 85,2 41,7 49,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82,1 73,3 81,1 31,5 41
(11A) Persones de 35 a 39 anys 78,1 71,8 76,5 26,3 29,7
(11B) Persones de 30 a 34 anys 75,3 66,4 73,4 19,2 23,8
(12) Persones de 20 a 29 anys 78,5 66,1 76,3 14,3 19,7
(13A) Persones de 16 a 19 anys 86,7 75,4 85 5 7,3
(13B) Persones de 12 a 15 anys 75 63,2 70,7 0,2 0,5
(14) Persones de 5 a 11 anys 40,4 27,3 31,7 0 0,1
Total >=12 anys 86,6 80,6 85,3 47,5 52,3
Total >=16 anys 87,2 81,5 86,1 50 55,1
Total 80,5 74,3 78,8 42,8 47,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.