Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97 95,9 95,9
(1B) Personal de residències 86,5 79,9 82,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 87,8 78 80,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 59,6 9,1 10,3
(4) Persones amb gran dependència 86,2 82,7 82,7
(5A) Persones de 80 anys o més 91 88,1 88,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 89,6 45,2 50
(5C) Persones de 66 a 69 anys 76,6 3 3,3
(6) Treballadors essencials 66,4 0,8 1,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 72,6 3,3 4,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 24,9 1,9 2,3
Total >=16 anys 36 14,5 15,3
Total 30,6 12,3 13
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi