Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,5 98,1 98,1 95,2 95,4
(1B) Personal de residències 95,1 92,8 95,1 68,8 71,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,1 93 96 72,7 75
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,2 91,3 94 62,2 65,4
(4) Persones amb gran dependència 89,5 84,6 85,8 64,3 65
(5A) Persones de 80 anys o més 95 94,8 94,8 89 89
(5B) Persones de 70 a 79 anys 95 94,3 94,6 81,8 88,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,5 90,5 91,4 78 80,1
(6) Treballadors essencials 95,2 90,2 94,4 54,5 58,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 92,3 89 91,6 70,2 75,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 91,3 86,1 90,6 54,5 60,1
(10A) Persones de 45 a 49 anys 88,6 80 87,5 37 46,9
(10B) Persones de 40 a 44 anys 84,4 73,4 83 25,6 35,5
(11A) Persones de 35 a 39 anys 79,9 71,3 77,7 16,7 18,6
(11B) Persones de 30 a 34 anys 75,6 65,4 73 11,7 13,7
(12) Persones de 20 a 29 anys 80,1 66,1 77,5 1 2,2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 90,4 76,5 88,5 0,2 0,5
(13B) Persones de 12 a 15 anys 76,5 52,8 62,1 0,1 0,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 41,9 0 4,1 0 0
Total >=12 anys 88,5 80,6 86,4 42,2 46,3
Total >=16 anys 89,2 82,3 87,9 44,8 49,2
Total 81,9 72,1 77,6 37,7 41,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.