Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,9 97 97
(1B) Personal de residències 86,7 81,9 83,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 91,2 84,7 87,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 84,4 58,3 62,3
(4) Persones amb gran dependència 89,5 88,4 88,5
(5A) Persones de 80 anys o més 93,5 92,3 92,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,1 86,2 90,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 85,4 5,4 7,4
(6) Treballadors essencials 79,9 59,1 61,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 81,8 5,9 10,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 75,8 27,1 30,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 36,8 1,1 2,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 1,6 0,8 1
Total >=16 anys 48,9 25,4 27,2
Total 41,1 21,3 22,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi