Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,1 97,5 97,5
(1B) Personal de residències 84,7 78,7 81,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 88,1 81,3 84,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 84 65,9 70,1
(4) Persones amb gran dependència 85,9 85,9 85,9
(5A) Persones de 80 anys o més 92,6 91,5 91,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,4 90,6 90,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 84,7 9,8 14,8
(6) Treballadors essencials 78,8 57,2 60,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 82 24,2 31,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 77,5 55,1 59,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 64,1 1 8,9
(10B) Persones de 40 a 44 anys 51,3 0,9 7,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 13,6 0,5 2,5
Total >=16 anys 57,7 32,7 36,1
Total 48,4 27,4 30,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi