Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,8 96,7 97,1
(1B) Personal de residències 94,7 87,8 93,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,9 88,2 94,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,3 82,5 91,8
(4) Persones amb gran dependència 92 89,1 90,9
(5A) Persones de 80 anys o més 94,4 93,6 93,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,4 80,6 93
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,1 81,6 88,9
(6) Treballadors essencials 92,8 82,8 90,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 90 78,4 88,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,1 77 86,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 84,7 68,6 82,9
(10B) Persones de 40 a 44 anys 80,6 57,7 78,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 75,2 61,3 71,1
(11B) Persones de 30 a 34 anys 68,1 51,8 63,6
(12) Persones de 20 a 29 anys 67,2 47,9 61,7
(13A) Persones de 16 a 19 anys 78,6 56,6 71,3
(13B) Persones de 12 a 15 anys 71,3 49,1 58,1
Total >=12 anys 84,3 70,6 81,3
Total >=16 anys 84,9 71,6 82,3
Total 76,1 63,7 73,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi