Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,2 96 96,2
(1B) Personal de residències 89,1 82,8 85,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 90,7 83,6 87,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 84,6 60,4 66
(4) Persones amb gran dependència 90,4 87,3 87,7
(5A) Persones de 80 anys o més 93,5 92,4 92,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,4 78,5 90,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 86,9 8,6 14,6
(6) Treballadors essencials 80,1 56,6 60,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 83,3 12,8 20
(9) Persones de 50 a 59 anys 79,1 47,5 53,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 58,3 1,8 7,8
(10B) Persones de 40 a 44 anys 33,9 1,5 10,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 2,6 1 1,3
Total >=16 anys 57,2 33,2 37,7
Total 49,4 28,7 32,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi