Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 99,2 98,7 99 95 95,2
(1B) Personal de residències 95,1 91,9 94,8 70,8 72,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,8 93,6 95,5 73,1 74,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,4 91,7 94,7 58,6 61,7
(4) Persones amb gran dependència 89,3 86,1 87,3 59,1 59,5
(5A) Persones de 80 anys o més 94,4 94,1 94,2 87,4 87,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,8 93,1 93,5 82,6 84,5
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,3 88 90,1 70,3 74,9
(6) Treballadors essencials 93,7 88,2 92,8 51,9 54,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,1 86,5 90,5 63,4 69,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,1 83,7 88,3 47,8 51,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 86,7 77,5 85,6 29,8 36,3
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82,9 71,8 81,3 15,4 23,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 78,6 68,7 76,5 4,2 5,6
(11B) Persones de 30 a 34 anys 75,6 63,7 73 2 3,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 79 61,9 76,1 0,4 1,8
(13A) Persones de 16 a 19 anys 85,6 69,5 83,3 0,2 0,5
(13B) Persones de 12 a 15 anys 70,8 49,2 58,1 0,1 0,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 36,5 0 3,5 0 0
Total >=12 anys 86,8 78,4 84,8 38,9 42
Total >=16 anys 87,7 80,1 86,3 41,1 44,5
Total 80 70,1 76 34,8 37,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.