Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99,3 96,2 96,2
(1B) Personal de residències 85,1 76,6 79,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 88,4 79,8 84,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 82,9 58,6 62
(4) Persones amb gran dependència 88,8 81,4 81,4
(5A) Persones de 80 anys o més 90,8 83,7 83,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 91 86,8 88,4
(5C) Persones de 66 a 69 anys 82,2 4,7 5,2
(6) Treballadors essencials 78,8 57 58,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 77,3 4,6 6,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 71,9 43 44,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 34,7 1,5 2,5
(10B) Persones de 40 a 44 anys 3,3 1,1 1,3
Total >=16 anys 48,4 28,3 29,3
Total 40,5 23,7 24,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi