Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98 97,6 97,8
(1B) Personal de residències 94 88,2 93,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,8 91,7 96,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,6 85,8 94,5
(4) Persones amb gran dependència 91,8 90,3 91,9
(5A) Persones de 80 anys o més 93,8 93,3 93,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,5 91,9 93,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,1 86,3 89,6
(6) Treballadors essencials 94 84,8 92,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,6 82,2 89,6
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,8 80,5 88
(10A) Persones de 45 a 49 anys 84,6 71,8 83,4
(10B) Persones de 40 a 44 anys 81,7 65,2 80,3
(11A) Persones de 35 a 39 anys 78,1 67,5 76,1
(11B) Persones de 30 a 34 anys 74,4 60,6 72,3
(12) Persones de 20 a 29 anys 76,1 57,8 73,4
(13A) Persones de 16 a 19 anys 85,9 68 83,3
(13B) Persones de 12 a 15 anys 78,3 65,2 75,3
Total >=12 anys 86,3 76,4 84,7
Total >=16 anys 86,6 76,7 85
Total 79 69,9 77,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi