Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 95,9 95,9 95,9
(1B) Personal de residències 78 72,2 73,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 88,1 83,3 85,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 52,5 6,1 9,2
(4) Persones amb gran dependència 90,2 73,2 73,2
(5A) Persones de 80 anys o més 92,6 91 91
(5B) Persones de 70 a 79 anys 91 57,1 57,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 78,4 2,4 3
(6) Treballadors essencials 65,2 1,1 2,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 71,1 3,5 6
(9) Persones de 50 a 59 anys 22,4 1,8 2,6
Total >=16 anys 37,6 17,5 18,1
Total 31,9 14,8 15,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi