Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 99,7 99,7 99,7 98,2 98,2
(1B) Personal de residències 98 94,8 97,4 69,5 72,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,8 95,8 96,9 75 78,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 96,4 92 96,8 56,8 59,2
(4) Persones amb gran dependència 91,7 91,7 91,7 83,4 83,4
(5A) Persones de 80 anys o més 95,9 95,6 95,6 92,6 92,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 95 94,7 95 89,3 90,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 94 92,5 93,6 80,8 83,4
(6) Treballadors essencials 95,4 91 94,8 57,9 59,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,6 88,6 91,2 72,8 78,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,7 84,9 88,2 57,9 61
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83,3 77,6 82,4 34,9 40,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 81 72,8 80,5 21,8 27,4
(11A) Persones de 35 a 39 anys 77 68,8 75,8 6,5 9,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 75,2 65,1 73,3 4,3 6,5
(12) Persones de 20 a 29 anys 80,8 69,2 79 0,4 2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 87 77,4 86,1 0,3 0,4
(13B) Persones de 12 a 15 anys 71,8 52,1 58,2 0 0
(14) Persones de 5 a 11 anys 37,2 0 2,1 0 0
Total >=12 anys 88,4 83,1 87,1 51,1 53,6
Total >=16 anys 89,1 84,5 88,3 53,2 55,8
Total 82,8 76 79,7 46,7 49
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.