Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,8 96 96
(1B) Personal de residències 89,4 85,2 85,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 87,9 76,9 81,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 67,6 10,6 12,6
(4) Persones amb gran dependència 87,8 84,6 84,6
(5A) Persones de 80 anys o més 90,4 88 88
(5B) Persones de 70 a 79 anys 90,1 38,9 41,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 75,8 5,4 5,8
(6) Treballadors essencials 72,9 1,9 2,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 67,9 5,9 7,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 32 2,8 3,8
Total >=16 anys 40,9 17,7 18,5
Total 34,9 15,1 15,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi