Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,9 98 98,4 94,1 94,1
(1B) Personal de residències 96,4 93,3 95,7 73,1 75,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,8 94,5 95,7 78,6 80,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94 90,7 93,5 54,8 58,7
(4) Persones amb gran dependència 89,1 87,4 88,4 70 73,5
(5A) Persones de 80 anys o més 92,9 92,3 92,3 85 85,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,8 92,1 92,3 81,5 83,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,4 88,7 89,6 73,2 76,4
(6) Treballadors essencials 92,1 87,5 91,4 52,1 56,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,9 86,9 89,2 64,7 70,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,1 84,3 87,5 52,5 57,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 84,4 77,2 83,2 33,7 41,3
(10B) Persones de 40 a 44 anys 81,4 72,6 79,8 25,6 33,4
(11A) Persones de 35 a 39 anys 76,3 68,6 74,3 19,5 22,1
(11B) Persones de 30 a 34 anys 73,5 64,2 71 14,9 18
(12) Persones de 20 a 29 anys 76,1 62 72,8 10,7 14,2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 84,2 68,8 82,1 3,1 4,7
(13B) Persones de 12 a 15 anys 69,2 56,1 64,6 0,2 0,7
(14) Persones de 5 a 11 anys 30,8 20,4 23,6 0 0,2
Total >=12 anys 85,1 78,6 83,4 43,4 47,2
Total >=16 anys 85,9 79,8 84,4 45,7 49,7
Total 78,2 71,6 76,2 38,8 42,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.