Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98 97,2 97,5 87,4 88
(1B) Personal de residències 94 89,9 93,3 67,8 70,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,8 94,7 96,5 74,8 77,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,3 91,2 95,1 64,7 69,1
(4) Persones amb gran dependència 91,2 88,4 90,4 70 70,8
(5A) Persones de 80 anys o més 92,1 91,6 91,8 86,7 87,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 91,5 90,7 91,1 80,9 82,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 88 86,5 87,6 71,6 76,9
(6) Treballadors essencials 95,5 91,3 94,8 61,2 65,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 87,1 83,8 86,6 64,4 71
(9) Persones de 50 a 59 anys 84,8 80,2 84,3 52,5 58,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 80,9 71,6 79,9 33,6 44,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 76,5 66,7 75,6 23,7 35,3
(11A) Persones de 35 a 39 anys 71 62,8 69,4 19,9 24,4
(11B) Persones de 30 a 34 anys 68,5 59 67,2 16,1 21
(12) Persones de 20 a 29 anys 73,6 60,9 71,8 10,9 16,4
(13A) Persones de 16 a 19 anys 82,4 69 81,4 3,8 5,2
(13B) Persones de 12 a 15 anys 69,7 58,8 66,4 0,1 0,3
(14) Persones de 5 a 11 anys 35,7 24,5 28,7 0 0
Total >=12 anys 82,2 75,3 81 42 47,4
Total >=16 anys 82,9 76,2 81,8 44,3 49,9
Total 76,2 69,3 74,7 37,9 42,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.