Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 96,8 95,6 95,6
(1B) Personal de residències 83,7 77,1 77,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 86,9 81 83,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 63,8 4,6 7,7
(4) Persones amb gran dependència 88,5 75,3 75,3
(5A) Persones de 80 anys o més 89,3 86,7 86,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 86,1 50,4 51,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 70,3 2,6 2,9
(6) Treballadors essencials 73 0,6 2
(8) Persones de 60 a 65 anys 67,6 3 4,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 21,9 1,7 2,2
Total >=16 anys 32,1 13,2 13,6
Total 27,4 11,3 11,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi