Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 93,2 90,9 90,9
(1B) Personal de residències 84,3 76,3 80
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 85,3 72,6 75,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 62,7 11,6 13,1
(4) Persones amb gran dependència 95,5 93,1 93,1
(5A) Persones de 80 anys o més 93 91,8 91,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92 50 51,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 80,6 4,5 5
(6) Treballadors essencials 66,7 2 3
(8) Persones de 60 a 65 anys 74,7 4,1 6,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 27,8 1,8 2,2
Total >=16 anys 38,6 16,4 17
Total 32,7 13,9 14,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi