Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,9 98,3 98,5 91,2 91,3
(1B) Personal de residències 93,7 90,2 93,6 60,7 64,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,7 92 94,9 65,7 67,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,9 88,5 93,5 54 57,7
(4) Persones amb gran dependència 91,6 88,2 89,2 63 64
(5A) Persones de 80 anys o més 94,7 94,2 94,2 86,7 86,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,4 93,7 94 77,8 84,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,2 89,1 90,1 74,8 76,5
(6) Treballadors essencials 92,7 86,9 92,1 50,6 53
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,6 87,6 90,9 67,7 72,6
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,2 83,5 88,4 50,1 54,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 86,4 78,1 85,3 32,7 37,4
(10B) Persones de 40 a 44 anys 83,3 74 81,7 22,8 27,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 78,6 69,6 76,9 13,1 15,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 74,1 62,2 71,8 9,2 11,9
(12) Persones de 20 a 29 anys 77,2 62,6 74,3 0,7 3,2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 87,1 71,1 84,8 0,2 1
(13B) Persones de 12 a 15 anys 71,7 50,6 58,9 0,1 0,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 32,7 0 2,7 0 0
Total >=12 anys 86,7 78,9 84,7 40,7 44
Total >=16 anys 87,6 80,6 86,2 43,1 46,6
Total 79,6 70,5 75,8 36,4 39,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.