Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,5 97,5 97,6 84,1 84,4
(1B) Personal de residències 93,8 90 93,5 57,3 58,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,6 90,7 93,9 66,1 68,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,1 88,5 93 52,3 56
(4) Persones amb gran dependència 87,9 85,4 87 56,8 57,1
(5A) Persones de 80 anys o més 94,4 93,8 93,8 83 83,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,2 93 93,7 74,9 81,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,7 88,5 90,4 71 73,9
(6) Treballadors essencials 91,5 84,5 90,3 44,8 47,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,1 84,6 89,3 62,3 67,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,5 81,3 87,6 46,2 50,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 85,4 74,7 84,2 25,8 32,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82,2 68,4 80,4 13,9 21,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 77,1 63,8 74,6 1,3 4,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 74,9 59,1 71,9 1 5,9
(12) Persones de 20 a 29 anys 79 60,5 75,7 0,4 4,4
(13A) Persones de 16 a 19 anys 85 67,9 82,5 0,3 1
(13B) Persones de 12 a 15 anys 65,8 47,1 54,8 0,1 0,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 23,2 0 2 0 0
Total >=12 anys 86,2 76,9 84,1 37,5 41,5
Total >=16 anys 87,3 78,5 85,8 39,6 43,7
Total 78,7 68,8 75,5 33,6 37,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.