Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 99 99 99 96,5 96,5
(1B) Personal de residències 97,9 96,5 98,6 79,2 84,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,9 92,2 94,5 76,6 76,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 92,7 87,6 91,2 56,9 56,9
(4) Persones amb gran dependència 90,4 88 89,2 75,9 75,9
(5A) Persones de 80 anys o més 91,8 91,2 91,2 84,9 85,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 90,7 89,1 90 77,2 82,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 86,3 83,4 85,6 67,4 75,2
(6) Treballadors essencials 90,1 84,5 88,3 50,9 56,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 85,6 81,1 84,9 63,5 71,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 77,5 72,8 76,9 45,3 52,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 76,2 69,9 75,6 28,5 44,9
(10B) Persones de 40 a 44 anys 75,2 65,4 73,9 23,3 38
(11A) Persones de 35 a 39 anys 67 57,7 65,2 17,5 27,3
(11B) Persones de 30 a 34 anys 67,2 57,2 65,1 14 21,8
(12) Persones de 20 a 29 anys 70,4 57,4 67,9 10,3 14,6
(13A) Persones de 16 a 19 anys 81,2 65,1 79,8 3 5,2
(13B) Persones de 12 a 15 anys 72,6 53,2 66,4 0 0,4
(14) Persones de 5 a 11 anys 37,4 21,1 28,4 0 0,2
Total >=12 anys 81,1 74,2 79,6 43,8 50,6
Total >=16 anys 81,5 75,2 80,2 45,9 52,9
Total 75,9 68,6 73,9 39,8 45,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.