Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 95,5 97 97 92,4 92,4
(1B) Personal de residències 97,5 95 97,5 77,7 84,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,6 89,2 93,2 68,9 73
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 97,3 91 97,3 54,1 59,5
(4) Persones amb gran dependència 97,8 97,8 97,8 75,6 75,6
(5A) Persones de 80 anys o més 94,9 94,5 94,7 88 88
(5B) Persones de 70 a 79 anys 91,6 91,4 91,5 83,3 83,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,8 88,1 88,9 73,3 76,6
(6) Treballadors essencials 90,5 82,4 90,1 48,2 57
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,1 84,7 88,1 65,6 72,6
(9) Persones de 50 a 59 anys 85,5 81,1 85 51,5 59,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 80,7 72,3 80 35,2 45,4
(10B) Persones de 40 a 44 anys 76,2 66,9 74,7 26,4 35,2
(11A) Persones de 35 a 39 anys 69,3 59,7 68,5 19,3 25,7
(11B) Persones de 30 a 34 anys 73,1 60,5 71,4 15,5 23,6
(12) Persones de 20 a 29 anys 74,9 59,4 73,3 12,2 18,6
(13A) Persones de 16 a 19 anys 81,4 63,4 80,8 3,7 7,1
(13B) Persones de 12 a 15 anys 69,5 50,2 63,6 0,1 0,4
(14) Persones de 5 a 11 anys 42,7 22,5 29,7 0 0,5
Total >=12 anys 82,9 74,9 81,7 42,4 48,3
Total >=16 anys 83,6 76,1 82,7 44,5 50,7
Total 77,4 68,9 75,5 38,2 43,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.