Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,1 97,8 97,8
(1B) Personal de residències 88,3 82,7 83,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 90,5 84,2 86,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 83,1 64,4 67,8
(4) Persones amb gran dependència 91,4 88,8 89
(5A) Persones de 80 anys o més 93,1 92,4 92,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,6 90,4 90,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 84,4 7,1 10,8
(6) Treballadors essencials 82,7 62 65,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 81,7 15,7 22,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 79,2 42,4 45,5
(10A) Persones de 45 a 49 anys 61,6 0,7 5,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 36,8 0,5 4,2
(11A) Persones de 35 a 39 anys 1,8 0,5 1,1
Total >=16 anys 57,3 31,9 34,2
Total 48,6 27 29
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi