Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,6 97,9 98,2
(1B) Personal de residències 94,3 87,7 93,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,5 89,9 94,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,1 84,3 92,5
(4) Persones amb gran dependència 91,7 89,5 91,2
(5A) Persones de 80 anys o més 94 93,4 93,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,8 88,5 93,4
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,2 84,5 89,8
(6) Treballadors essencials 92,9 83,5 91,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 90 79,2 89
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,1 77,6 87,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 84,7 68,4 83,7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 80,9 59,5 79,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 75,7 63,8 73,6
(11B) Persones de 30 a 34 anys 70,2 56 67,6
(12) Persones de 20 a 29 anys 71,2 53,8 68
(13A) Persones de 16 a 19 anys 81,5 64,7 78,7
(13B) Persones de 12 a 15 anys 73,3 61,9 70,6
Total >=12 anys 84,7 72,9 83,1
Total >=16 anys 85,3 73,5 83,7
Total 75,5 65,1 74,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi