Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,6 98,2 98,3 93,3 93,8
(1B) Personal de residències 95,4 92,2 95,1 71,1 74,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,6 94,3 96,4 77,7 81
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,5 91,5 94,8 61,8 67,6
(4) Persones amb gran dependència 90,2 88,1 89,4 71,4 72,4
(5A) Persones de 80 anys o més 94,7 94,3 94,4 88,9 89,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,1 93,4 93,8 82,7 87,5
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,9 89,8 91,2 77,3 82,2
(6) Treballadors essencials 94,4 90 93,6 57,6 62,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,1 88,2 90,7 70,4 77,6
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,5 85,4 89,1 57,3 64,6
(10A) Persones de 45 a 49 anys 86,7 79,5 86 41,1 51,8
(10B) Persones de 40 a 44 anys 83,4 74,6 82,3 31,3 42,9
(11A) Persones de 35 a 39 anys 79,3 71,7 77,8 26,7 32,1
(11B) Persones de 30 a 34 anys 75,9 66,5 74,2 21,8 28,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 78,7 66,4 76,7 16 22,7
(13A) Persones de 16 a 19 anys 87,5 74,2 86 6,3 9,3
(13B) Persones de 12 a 15 anys 75,9 62 71,9 0,3 0,9
(14) Persones de 5 a 11 anys 42,2 27,7 33,3 0 0,1
Total >=12 anys 87,3 80,9 86,1 47,8 53,8
Total >=16 anys 87,9 81,9 86,8 50,3 56,6
Total 81,1 74,4 79,4 42,9 48,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.