Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,5 97,6 97,9
(1B) Personal de residències 93,8 87,3 92,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,1 89,4 94,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,3 83,4 91,3
(4) Persones amb gran dependència 91,3 88,8 90,3
(5A) Persones de 80 anys o més 93,8 93,1 93,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,5 88,1 93,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,7 83,8 89,1
(6) Treballadors essencials 92,3 82,7 90,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,4 78,4 88,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,3 76,8 86,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83,4 67,1 82
(10B) Persones de 40 a 44 anys 79,3 57,7 77,2
(11A) Persones de 35 a 39 anys 73,3 60,3 69,4
(11B) Persones de 30 a 34 anys 66,4 51,6 61,8
(12) Persones de 20 a 29 anys 66,4 49,3 61,3
(13A) Persones de 16 a 19 anys 77,4 59,4 71,2
(13B) Persones de 12 a 15 anys 69,3 50,2 57,5
Total >=12 anys 82,9 70,6 80,1
Total >=16 anys 83,6 71,7 81,2
Total 74 63 71,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi