Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 95,8 93,1 93,2
(1B) Personal de residències 81,3 76,3 77,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 81,9 75,8 78
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 62,7 9 11,8
(4) Persones amb gran dependència 83,5 68 68,9
(5A) Persones de 80 anys o més 86,6 26,8 26,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 16,3 2,1 2,1
(6) Treballadors essencials 67,3 0,9 2,3
(8A) Persones de 60 a 65 anys 47 0,4 1,3
Total >=16 anys 19,2 6,6 6,9
Total 16,1 5,6 5,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis, amb l'excepció de les persones menors de 66 anys que hagin patit la malaltia amb anterioritat; en aquests casos només és necessària una dosi.