Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,6 98,1 98,2 89,9 90,4
(1B) Personal de residències 96,5 93,8 96,3 72,8 76,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97,1 94,8 96,9 77,1 80,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 96 92,1 95,3 62,7 68,6
(4) Persones amb gran dependència 89,9 87,3 88,5 69,2 70,4
(5A) Persones de 80 anys o més 95,1 94,8 94,8 89,6 89,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,7 93,8 94,3 79,6 88,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,6 90,6 91,6 79,3 83,4
(6) Treballadors essencials 95,3 91,6 94,7 60 64,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 92 89,4 91,5 72,2 79
(9) Persones de 50 a 59 anys 90,8 86,7 90,4 58,8 66,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 88,6 81,5 88 43,4 55,5
(10B) Persones de 40 a 44 anys 85,2 76,4 84,3 32,6 45,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 81,4 74,2 79,9 27,9 32,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 77,9 68,4 76,1 21,5 27,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 80,3 68,1 78,2 15,8 21,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 89,1 76,6 87,6 6 8,4
(13B) Persones de 12 a 15 anys 79,5 65,3 75,1 0,2 0,8
(14) Persones de 5 a 11 anys 48,1 31,2 37,5 0 0,1
Total >=12 anys 88,8 82,5 87,5 48,3 54,8
Total >=16 anys 89,3 83,4 88,2 50,9 57,7
Total 82,7 75,9 80,9 43,3 49,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.