Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,2 97,5 97,6
(1B) Personal de residències 92,8 87 90,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 93,7 87,9 92,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 89,6 78,9 85,2
(4) Persones amb gran dependència 91,2 89,2 90,3
(5A) Persones de 80 anys o més 94 93,2 93,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,7 83,5 93,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,2 82,2 86,1
(6) Treballadors essencials 89,2 79,5 84,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 87,6 77,1 84,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 85,1 75,9 83,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 80,1 64 77,8
(10B) Persones de 40 a 44 anys 73,7 51,3 69,9
(11A) Persones de 35 a 39 anys 59,7 43,8 48,6
(11B) Persones de 30 a 34 anys 42,6 14,2 19,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 37,3 2,1 6,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 30,8 1,6 4
Total >=16 anys 74,6 58,9 66,3
Total 63 49,8 56,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi