Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,7 98 98,2
(1B) Personal de residències 95,5 89,3 94,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,9 90,3 95,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,2 84,4 92,7
(4) Persones amb gran dependència 91,5 89,3 91
(5A) Persones de 80 anys o més 94,5 93,9 94,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,3 84,3 94
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,9 86,2 90,3
(6) Treballadors essencials 94,1 85,2 92,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,7 80,9 89,6
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,4 78,6 88,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 86,7 69 85,8
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82,6 59,4 81,3
(11A) Persones de 35 a 39 anys 77,8 66,9 75,7
(11B) Persones de 30 a 34 anys 71,8 58,5 69,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 72,1 56,3 69
(13A) Persones de 16 a 19 anys 82,8 68,1 80,3
(13B) Persones de 12 a 15 anys 75,6 64,6 73,2
Total >=12 anys 85,9 73,9 84,4
Total >=16 anys 86,5 74,5 85
Total 76,4 65,8 75,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi