Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,8 98,2 98,4
(1B) Personal de residències 96,1 89,9 95,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,5 91,5 96
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,2 85,3 93,6
(4) Persones amb gran dependència 92 89,8 91,4
(5A) Persones de 80 anys o més 94,7 94,2 94,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,6 91,6 94,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,3 87,8 90,7
(6) Treballadors essencials 94,8 86,1 93,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,2 82,5 90,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 90,1 79,8 89,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 87,8 71,6 86,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 84,1 63 82,5
(11A) Persones de 35 a 39 anys 79,9 68,5 77,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 75 60,9 72,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 76 59 72,6
(13A) Persones de 16 a 19 anys 85,8 70,1 83,1
(13B) Persones de 12 a 15 anys 79,6 67 76,5
Total >=12 anys 87,4 76,3 85,7
Total >=16 anys 87,8 76,8 86,2
Total 77,7 67,8 76,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi