Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,8 98,3 98,4 95,5 95,9
(1B) Personal de residències 95,6 92,1 95,1 72 75,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,9 94,6 96,6 77,8 81
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,8 92,1 95,1 62,5 68,2
(4) Persones amb gran dependència 90,9 88,9 90,3 72,7 73,5
(5A) Persones de 80 anys o més 95,4 95,1 95,1 89,9 90,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 95 94,5 94,8 86,9 89,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 93,3 91,1 92,5 78,9 83,7
(6) Treballadors essencials 94,8 90,5 94,1 57 61,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 92,6 89,7 92,1 71,9 79,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 91,5 87,1 91 58,3 66
(10A) Persones de 45 a 49 anys 89,1 81,3 88,4 41,8 52,8
(10B) Persones de 40 a 44 anys 86,3 76,8 85,2 32,7 43,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 82,4 74,8 80,9 27 32
(11B) Persones de 30 a 34 anys 78,9 69,2 77 22,2 27,9
(12) Persones de 20 a 29 anys 81,6 68,9 79,5 16,7 23,3
(13A) Persones de 16 a 19 anys 89,5 75,9 88 6,8 9,9
(13B) Persones de 12 a 15 anys 78,1 64,4 74,3 0,3 0,9
(14) Persones de 5 a 11 anys 44,1 29,9 35,6 0 0,1
Total >=12 anys 89,2 82,5 88 48,4 54,2
Total >=16 anys 89,8 83,6 88,7 51,1 57,2
Total 82,6 75,7 81 43,2 48,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.