Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 95,8 93,1 93,2
(1B) Personal de residències 81,7 77,6 78,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 80,6 72,1 74,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 61,5 7,8 9,8
(4) Persones amb gran dependència 83,4 67,7 68,5
(5A) Persones de 80 anys o més 87,6 28,5 28,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 17,6 1,4 1,4
(6) Treballadors essencials 67,6 0,8 1,9
(8A) Persones de 60 a 65 anys 47,6 0,3 1,1
Total >=16 anys 19,7 6,8 7
Total 16,4 5,6 5,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis, amb l'excepció de les persones menors de 66 anys que hagin patit la malaltia amb anterioritat; en aquests casos només és necessària una dosi.