Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99 98,1 98,3
(1B) Personal de residències 94,3 87,7 93,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,7 90,1 94,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,5 84,8 92,8
(4) Persones amb gran dependència 92,3 90,3 91,8
(5A) Persones de 80 anys o més 94,6 94 94,2
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,5 92,2 94,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,4 85,5 90,8
(6) Treballadors essencials 93,2 83,8 91,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,2 80,1 90,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,6 78,6 88,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 86,6 69,2 85,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 83,1 62 81,8
(11A) Persones de 35 a 39 anys 77,7 66,1 75,3
(11B) Persones de 30 a 34 anys 71,3 57,6 68,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 72,1 55 68,7
(13A) Persones de 16 a 19 anys 82,5 65,7 79,6
(13B) Persones de 12 a 15 anys 73,7 62,1 70,4
Total >=12 anys 85,7 74,1 84
Total >=16 anys 86,4 74,8 84,8
Total 76 65,7 74,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi