Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,6 97,7 97,8
(1B) Personal de residències 92 86,1 89,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 93,9 88,1 92,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 91,1 80,9 87,1
(4) Persones amb gran dependència 91,8 90 91
(5A) Persones de 80 anys o més 94,3 93,5 93,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,1 91,6 93,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91 82,6 87,8
(6) Treballadors essencials 89,1 79,3 84,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,7 77,6 86,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 85,8 76,6 84,5
(10A) Persones de 45 a 49 anys 81,2 65,8 79,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 76 56,7 73,2
(11A) Persones de 35 a 39 anys 64,4 47,9 53,7
(11B) Persones de 30 a 34 anys 50,4 21,3 27,3
(12) Persones de 20 a 29 anys 47,3 8,9 15,6
(13A) Persones de 16 a 19 anys 44,6 8,8 13,2
Total >=16 anys 77,5 61,9 69,1
Total 65,1 52 58,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi