Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,8 97,8 98
(1B) Personal de residències 93,8 87,5 92,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,4 89,8 94,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94 84,3 92
(4) Persones amb gran dependència 92 89,8 91,2
(5A) Persones de 80 anys o més 94,5 93,9 94,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,4 92 94,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,2 85 90,3
(6) Treballadors essencials 92,8 83,2 90,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,9 79,7 89,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,2 78,2 88,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 86 68,6 84,7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82,3 61 80,4
(11A) Persones de 35 a 39 anys 76,4 63,7 72,4
(11B) Persones de 30 a 34 anys 68,9 54,7 64,3
(12) Persones de 20 a 29 anys 68,7 51,7 63,7
(13A) Persones de 16 a 19 anys 79,4 61,2 73,3
(13B) Persones de 12 a 15 anys 70,7 51 58,2
Total >=12 anys 84,6 72,3 81,8
Total >=16 anys 85,4 73,5 83,1
Total 75,1 64,2 72,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi