Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,8 97,8 98
(1B) Personal de residències 93,7 87,4 92,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,4 89,8 94,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,9 84,1 91,8
(4) Persones amb gran dependència 92 89,8 91,2
(5A) Persones de 80 anys o més 94,5 93,9 94,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,4 92 94,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,2 85 90,3
(6) Treballadors essencials 92,7 83,1 90,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,9 79,6 89,6
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,1 78,2 88,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 86 68,5 84,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82,3 60,9 80,2
(11A) Persones de 35 a 39 anys 76,2 63,4 72
(11B) Persones de 30 a 34 anys 68,5 54,2 63,7
(12) Persones de 20 a 29 anys 68,3 51,3 63
(13A) Persones de 16 a 19 anys 79 60,4 72,2
(13B) Persones de 12 a 15 anys 70,3 48,2 55,2
Total >=12 anys 84,5 72 81,4
Total >=16 anys 85,3 73,4 82,9
Total 75 63,9 72,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi