Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99 98,1 98,4
(1B) Personal de residències 94,3 87,8 93,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,7 90,2 94,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,6 85 93,1
(4) Persones amb gran dependència 92,4 90,4 91,9
(5A) Persones de 80 anys o més 94,7 94,1 94,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,7 92,3 94,5
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,6 85,7 91,1
(6) Treballadors essencials 93,4 84 91,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,5 80,4 90,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 90 78,9 89,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 87,1 69,7 86,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 83,8 62,6 82,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 78,7 67,1 76,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 72,7 59 70
(12) Persones de 20 a 29 anys 73,6 56,3 70,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 83,7 66,5 81
(13B) Persones de 12 a 15 anys 74,9 63,6 72,2
Total >=12 anys 86,4 74,7 84,8
Total >=16 anys 87,1 75,3 85,6
Total 76,6 66,2 75,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi