Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,9 98,3 98,4 95,4 95,8
(1B) Personal de residències 95,6 92,1 95,1 71,3 74,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,9 94,6 96,6 77,3 80,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,8 91,9 95 61,8 67,4
(4) Persones amb gran dependència 90,9 88,9 90,4 72,3 73,1
(5A) Persones de 80 anys o més 95,4 95,1 95,1 89,8 90
(5B) Persones de 70 a 79 anys 95,1 94,5 94,8 86,8 89
(5C) Persones de 66 a 69 anys 93,3 91,1 92,5 78,6 83,4
(6) Treballadors essencials 94,8 90,3 94,1 56 60,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 92,6 89,7 92,2 71,5 79,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 91,5 87 91 57,4 65
(10A) Persones de 45 a 49 anys 89,2 81,2 88,5 40,8 51,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 86,4 76,7 85,3 31,9 42,5
(11A) Persones de 35 a 39 anys 82,6 74,7 81 25,9 30,7
(11B) Persones de 30 a 34 anys 79,1 69,1 77,1 21,1 26,6
(12) Persones de 20 a 29 anys 81,8 68,7 79,7 15,5 21,9
(13A) Persones de 16 a 19 anys 89,6 75,6 88,1 5,5 8,3
(13B) Persones de 12 a 15 anys 78 64,1 74 0,2 0,7
(14) Persones de 5 a 11 anys 44,3 29,8 35,4 0 0,1
Total >=12 anys 89,2 82,5 88 47,7 53,4
Total >=16 anys 89,9 83,5 88,8 50,4 56,4
Total 82,7 75,7 81 42,7 47,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.