Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99 98,1 98,3
(1B) Personal de residències 94,3 87,7 93,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,7 90,2 94,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,5 84,9 92,9
(4) Persones amb gran dependència 92,3 90,3 91,8
(5A) Persones de 80 anys o més 94,6 94 94,2
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,5 92,2 94,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,4 85,5 90,9
(6) Treballadors essencials 93,3 83,9 91,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,3 80,1 90,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,6 78,6 88,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 86,6 69,3 85,7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 83,1 62,1 81,9
(11A) Persones de 35 a 39 anys 77,8 66,3 75,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 71,5 57,8 68,5
(12) Persones de 20 a 29 anys 72,3 55,2 69
(13A) Persones de 16 a 19 anys 82,7 65,9 79,9
(13B) Persones de 12 a 15 anys 73,9 62,5 70,8
Total >=12 anys 85,8 74,2 84,2
Total >=16 anys 86,5 74,8 84,9
Total 76,1 65,8 74,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi