Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 94 91,9 92
(1B) Personal de residències 82,7 77 78,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 87,8 81,3 84
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 62,7 8,9 11,8
(4) Persones amb gran dependència 87 81,3 81,7
(5A) Persones de 80 anys o més 91,1 86,3 86,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 80,2 29,1 34,4
(5C) Persones de 66 a 69 anys 70,7 4,4 5,5
(6) Treballadors essencials 69,4 1,5 3
(8) Persones de 60 a 65 anys 69,3 5,5 7,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 5,2 2,4 2,6
Total >=16 anys 32,9 15,6 16,6
Total 28,9 13,7 14,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi